За нас

         Нашата компанија Стопански преглед од 1991 година се занимава со производство знаци за безбедност и здравје при работа. Постоиме на пазарот три децении а тоа е знак за традиција, квалитет и искуство во нашиот домен. Во последно време поучени од нашето искуство и светските тенденции се трудиме овие артикли да бидат што поунифицирани, тие што се пропишани со прописи потполно ги изработуваме да бидат усогласени за да бидат разбирливи за што поширока популација. Но сепак за артиклите што не се опфатени со прописи оставаме на клиентот по желба да си предложи изглед или за нив тоа да го стори нашиот дизајнер по сугестија. Нашата мисија е придонес кон што поедноставно и брзо решавање на потребите на нашите клиенти. Нарачките ги примаме онлајн, артиклите ги испорачуваме по пошта бесплатно за клиентот, на наш трошок.

 

 

 

 

 

 

Scroll to top